Projektledare | Kulturella & kreativa branscher

Vi samlar projektledare inom kulturella och kreativa branscher i Norrbotten i ett nätverk och en kompetensbank.

Våren 2021 genomförde Creative Ebeneser en fortbildningskurs för projektledare inom kulturprojekt och kulturella och kreativa näringar. Kursledare var Nätverkstan från Göteborg. Nätverkstan har sedan 1996 arbetat med utbildning som ett sätt att stärka konstnärer, kulturaktörer och kulturlivet i stort. Vintern 2022 erbjöd projektet en ny omgång av denna uppskattade kurs.

Första omgången var ett samarbete med Luleå Business Region och Luleå Näringsliv AB. Andra omgången gav anordnade projektet i egen regi med Nätverkstan.

Alla deltagare har sedan tidigare bred kompetens inom kulturella och kreativa branscher och kulturområdet. De har under kursen fått mer gemensamma verktyg för att initiera, framgångsrikt initiera, driva och leda kulturprojekt.

Deltagare – Att leda kulturprojekt våren -21

Liv Aira – Aira Dance Company AB / Invisible People Contemporary Dance Company  

Lina Stoltz – Euhemia Kultur   

Lena Kandelin – Uppdrag för FCV Sverige och Luleå Tekniska Universitet

Marie Wårell – Dansinitiativet

Sofia Öberg, Sofia Öberg AB / Slöjd- och formkonsulent, Region Norrbotten

Pernilla Fagerlönn – Gällivare kommun

Elin Grunditz – BD Pop

Lea Simma – Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi

Christina Hemdal Sandling

Erika Unnes – Erika unnes Duodji & Design

Fredrik Johansson – BD Pop

Eva-Lena Björkman – Gällivare kommun

Marcus Olsson – Norrbottensmusiken

Mia Fors – Tornedalsteatern

Jenny Schinkler – Frilans koreografi, dans och performance art

Harleen Kalkat – Musikteatern

Leila Nutti – Struturum Jokkmokk

Linnéa Nilsson – Hemslöjdskonsulten Norrbotten

Mia Modin – Gällivare kommun

Fredrika Johansson – Creative Ebeneser

Deltagare – Att leda kulturprojekt vintern -22

Nina Pettersson – Klimatkollektivet

Erika Pekula Pettersson – Dansinitiativet

Terese Ahlbäck – Luleå Business Region

Monica Johansson – Älvsby Folkhögskola

Mira Palo – Mirjan Ääni

Inger Holmberg – Riksteatern Västerbotten

Conny Wikman – Storforsen Eventförening

Elin Kristiansen – Lule Stassteater

Jeanette Sundkvist – ABF Norr Luleå/Boden

Sara Björnstedt Qvarsell – ABF Norr Luleå/Boden

Jennie Lind – Jennie Lind Fotografi & Film AB

Veronica Markström – Norrbottensmuseum

Elina Kuhmunen – Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

Inger Thurfjell – egenföretagare