Projektledare Norrbotten | KKN och Kultur

Vi samlar projektledare inom kulturella och kreativa näringar i Norrbotten i ett nätverk och en kompetensbank.

Våren 2021 genomförde Creative Ebeneser i samarbete med Luleå Business Region och Luleå Näringsliv AB en fortbildningskurs för projektledare inom kulturprojekt och kulturella och kreativa näringar. Kursledare var Nätverkstan från Göteborg. Nätverkstan har sedan 1996 arbetat med utbildning som ett sätt att stärka konstnärer, kulturaktörer och kulturlivet i stort.

Alla deltagare har sedan tidigare bred kompetens inom KKN och kulturområdet. De har under kursen fått mer gemensamma verktyg för att initiera, framgångsrikt initiera, driva och leda kulturprojekt.

Deltagare – Att leda kulturprojekt våren -21

Liv Aira – Aira Dance Company AB / Invisible People Contemporary Dance Company  

Lina Stoltz – Euhemia Kultur   

Lena Kandelin – Uppdrag för FCV Sverige och Luleå Tekniska Universitet

Marie Wårell – Dansinitiativet

Sofia Öberg – Sofia Öberg Design / Formstark Norrbotten

Pernilla Fagerlönn – Gällivare kommun

Elin Grunditz – BD Pop

Lea Simma – Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi

Christina Hemdal Sandling

Erika Unnes – Erika unnes Duodji & Design

Fredrik Johansson – BD Pop

Eva-Lena Björkman – Gällivare kommun

Marcus Olsson – Norrbottensmusiken

Mia Fors – Tornedalsteatern

Jenny Schinkler – Frilans dans

Harleen Kalkat – Argentis AB

Leila Nutti – Struturum Jokkmokk

Linnéa Nilsson – Hemslöjdskonsulten Norrbotten

Mia Modin – Gällivare kommun

Fredrika Johansson – Creative Ebeneser