Projektets fokusområden

Mötesplats

Projektet utvecklar mötesplatser för kreatörer att trivas i – både fysiska och digitala.

Projektet skapar kontaktytor mellan kulturskapare, kreatörer, konstnärer, bransch- & företagsfrämjare, tjänstepersoner, inkubatorer och projekt.

Vi skapar och deltar i nätverk som främjar företagare och utveckling inom kulturella och kreativa näringar i Norrbotten och Norra Sverige.

Nu öppnar vi upp den fysiska mötesplatsen Kulturcentrum Ebeneser i Luleå. Vi erbjuder öppna ytor för möten och arbete, likväl som ett mindre mötesrum och små öar av arbetsro.

Inspiration

Projektet erbjuder föreläsningar för att presentera förebilder, drivkrafter, affärslogiker, finansieringsmöjligheter m.m.

Vi vill inspirera till att driva näringsverksamhet inom kulturella och kreativa näringar.

Projektet samarbetar med bransch- och företagsfrämjare, andra projekt och inkubatorer. Tillsammans erbjuder vi attraktiva föreläsningar, samtal och paneler, anpassade för företagaren inom kulturella och kreativa näringar.

Föreläsningarna ska du kunna ta del i vår mötesplats, likväl som online.

Kompetens

Projektet erbjuder attraktiva, fördjupande workshops inom områden som utvecklar kreatörens/konstnärens egen verktygslåda.

Projektet arbetar agilt och utgår från utvärderingar av föreläsningar, samtal med kreatörer och definierade behov för att erbjuda fördjupning inom attraktiva områden.

Workshops erbjuds på plats i vår mötesplats eller online.

Vi vill att kreatörer och konstnärer ska få möjlighet att växa och utvecklas – på sina villkor, utifrån sin egen drivkraft, med hållbarhet och affärsmässighet i fokus.

Digitalisering ett av våra prioriterade områden.