Kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar består av företag med kulturskapande eller kreativa processer som sin affärsidé eller som sin råvara.

Företaget kan skapa inom ett eller flera olika kulturuttryck: musik, slöjd, film, dataspel och så vidare. Det kan vara ett företag som levererar tjänster inom design, marknadskommunikation eller media och grundar leveransen på kulturell kompetens.

Det kan också vara företag som bygger vidare på andras skapande, till exempel genom att erbjuda lösningar för distribution och handel.

Om kulturella och kreativa näringar på Tillväxtverkets webb.

Regionala agendan för kulturella och kreativa näringar i Norrbotten 2016-2021.

Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher

  • Under år 2016 bidrog kulturella och kreativa näringar till BNP med cirka 3,1 procent.
  • Produktionen sker genom cirka 130 000 verksamheter med cirka 187 000 sysselsatta.
  • Andelen företag i regionerna som är kulturella och kreativa näringar, av den totala mängden företag, är över 8 procent i genomsnitt.