Om projektet

Utvecklingsprojektet Creative Ebeneser är en satsning med fokus på företagsutveckling inom kulturella och kreativa näringar.

Projektet är för dig som är kreatör/kulturskapare/konstnär och vill utveckla din företags- och verksamhetsidé och leva på ditt konstnärliga uttryck inom skapande branscher.

Projektet vänder sig också till dig som arbetar inom stöttande funktioner för affärsutveckling och tillväxt – och vill samverka för att möta och stötta verksamma inom kulturella och kreativa näringar.

Projektet arbetar med tre fokusområden: Mötesplatsen, Inspiration och Kompetens.

Vi utvecklar mötesplatser för kreatörer att trivas i – både fysiska och digitala. Vi erbjuder öppna ytor för möten och arbete, likväl som ett mindre mötesrum och små öar av arbetsro. Vi skapar och deltar i nätverk som främjar företagare och verksamheter inom kulturella och kreativa näringar i Norrbotten och Norra Sverige.

Vi erbjuder inspirerande föreläsningar där vi presenterar förebilder, drivkrafter, affärslogiker, stödformer. Vi erbjuder fördjupande workshops inom områden som är attraktiva för dig som arbetar inom eller för kulturella och kreativa näringar. 

Vårt mål är utveckling av företagarens egen verktygslåda där även digitalisering är en viktigt pusselbit för fler att kunna leva på sitt kulturella uttryck. Vi arbetar för att verksamma inom branschen ska kunna växa på sina villkor, med hållbarhet i fokus.

Verksamhetsägare: Kulturföreningen Ebeneser

Finansiärer: Luleå kommun, Region Norrbotten, Sparbanken Nord Framtidsbanken och Längmanska företagarfonden.

Styrgrupp: Representanter från Luleå kommun, Region Norrbotten, Luleå Business Region, Luleå Näringslivs branschråd för kulturella och kreativa näringar samt BD Pop.