Finansiärer

Creative Ebeneser möjliggörs tack vare en rad finansiärer som precis som vi anser att kulturella och kreativa näringar är en viktig framtidsbransch i Norrbotten.

Luleå kommun

Region Norrbotten

Sparbanken Nord

Längmanska Företagarfonden